Noul Cod Rutier (Regulament 2013)

Dispozitii Generale

Art. 1. - Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament. Art. 2. - In sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: declivitate- înclinarea unui drum pe o porţiune uniformă…

mai mult »

Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia

Art. 9. - (1) Până la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecţie tehnică, în baza unei autorizaţii provizorii pentru circulaţie, eliberată de autoritatea competentă, dacă îndeplinesc normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. (2) Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse…

mai mult »

Inmatricularea şi înregistrarea vehiculelor

1. Inmatricularea şi înregistrarea vehiculelor Art. 19. - Autorităţile competente pentru înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Art. 20. - (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i…

mai mult »

Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule

Art. 27. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţa în România, este obligat: a)   să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare; b)  să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după…

mai mult »

Permisul de conducere

Art. 29. - (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic. (2)  Inainte de a urma cursurile practice…

mai mult »

Semnalizarea rutieră

Art. 46. - (1) Semnificaţia, precum şi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutieră, forma, simbolul, culoarea şi condiţiile de execuţie, amplasarea, instalarea şi aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu. (2) Semnalizarea rutieră în tunele sau pe viaducte se asigură, se realizează şi se întreţine de către administratorul…

mai mult »

Semnalele luminoase

1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor Art. 47. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. (2)  După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt: a)  cu un corp de iluminat, cu lumina…

mai mult »

Indicatoarele

Art. 64. - Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt: a)  de avertizare; b)  de reglementare, care pot fi: de prioritate; de interzicere sau restricţie; de obligare; c)  de orientare şi informare, care pot fi: de orientare; de informare; de informare turistică; panouri adiţionale; indicatoare kilometrice şi hectometrice; d)  mijloace de semnalizare a lucrărilor, care…

mai mult »

Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

Art. 68. - Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizează cu indicatoare de avertizare corespunzătoare şi/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată. Art. 69. - (1) Trecerea la nivel cu calea ferată curentă fără bariere sau semibariere se semnalizează, după caz, cu…

mai mult »

Marcajele

Art. 75. - (1) Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificaţia. (2)   Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări…

mai mult »