Noul Cod Rutier (Regulament 2013)

Măsuri tehnico-administrative

1. Reţinerea sau retragerea permisului de conducere Art. 189. - (1) Politistul rutier este obligat, ca atunci cand verifica documentele unui conducator de autovehicul sau tramvai, sa urmareasca daca exista concordanta intre datele inscrise in actul de identitate si cele din permisul de conducere. In cazul in care constata neconcordante referitoare la…

mai mult »

Sancţiuni contravenţionale complementare

1. Aplicarea punctelor de penalizare Art. 204. - (1) Când pentru fapta săvârşită legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligaţia să le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult două zile lucrătoare de la data…

mai mult »

Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

Art. 219. - (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, la cererea titularului, în următoarele cazuri: a)   la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte; b)   la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost…

mai mult »

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 222. - Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează: a)  categoria G cu categoria A; b)  categoria A cu categoria A; c)  categoria B cu categoria B: d)  categoria C cu categoria…

mai mult »